شاید...

چند روزیست با خاطراتت سر میکنم

 

 

 

میخواهم بعد این با نبودنت سر کنم

 

 

 

سرم را بردست های خود بگذارم

 

 

 

چشمانم را که بستم

 

 


ببینمت

 

 


بویت کنم

 

 


حِست کنم


 

شاید فکر کنم کنارم هستی

 

 

 

شاید اینگونه آسوده تر باشم


 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
سپیده

کاش هفت ساله بودم روی نیمکت چوبی می نشستم مداد سوسماری در دست باصدای تو دیکته می نوشتم تو می گفتی بنویس دلتنگی من آن را اشتباه می نگاشتم اخمی بر چهره می نشاندی و من به جبران دلتنگی را هزار بار می نوشتم!

sahari

هی روزگار[افسوس]

سپیده

چقدر دیر به دیر اپ می کنید من هرروز سر میزنم ولی وبتون تغییر نکرده