چه زیباست

چه زیباست بخاطر تو زیستن و برای تو ماندن و به پای تو

 

 

سوختن وچه تلخ وغم انگیز است دور از تو بودن برای تو

 

 

گریستن و به عشق و دنیای تو نرسیدن ای کاش میدانستی

 

 

بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه

 

 

ناشکیباست.

 


/ 0 نظر / 19 بازدید