دلبر ما

...تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی...


...دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود...

 

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
مهناز

میگم من اومدم تو هم میخوام سه سوت بیای فیلا بای