لعنت به من

لعنت به من که ساده دل سپردم...... لعنت به من اگه واسش میمردم
دست منو گرفت و بعد ولم کرد...... لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

 


/ 0 نظر / 70 بازدید