امشب

 

امشب


بد تر از روز های قبل گرفته ام


امشب


هرچه خاطره با تو دارم جلوی چشمم گرفته ام


امشب


میخوام دوباره یادت کنم

 

امشب


میخوام برات دعا کنم


برا خوشبخت شدنت "خدا" "خدا" "خدا" کنم

 

/ 0 نظر / 19 بازدید