باران تویی

باران تویی به خاک من بزن


باز آی ببین


که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم

/ 2 نظر / 32 بازدید
مهناز

ببخشید که لینک کنم همین روزها لینک میکنم

سپیده

گاهی وقت ها "سکوت" بهترین حرف و "نبودن" بهترین حضور است . . .