یار دگر


آن کس که تو میجویی

کی خیال تو به سر دارد؟

بس کن این ناله و زاری را

بس کن

او یار دگر دارد

/ 5 نظر / 99 بازدید
هاشم

برات متاسفم خودم هم عشق سوز شده ام به من هم سربزن ونظربده

ادیب

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

سپید بانو

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ