عاشقشم از کودکی

فکرش دست از سرم برنمیداره


حتی سر کلاس هم یاد خنده هاش میفتم گریم میگیره 


ولی اون همون زمون داره به خیانت که کرده میخنده


عین خیالشم نیس که دل یکی رو شکسته


چیکار کنم دوسش داشتم نمیتونم فراموش کنم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید