خستم...

خستم از دست روزگار

آسمون توهم با من ببار

چشم من مونده خیره به راه

من شبم در حسرت ماه

/ 2 نظر / 23 بازدید
رااضیه

سلام اقا شبتون بخیر گاهی باید رفت و انچه ماندنی ست را جا گذاشت مثل یاد ،مثل خاطره ، مثل لبخند رفتنت ماندنی و با ارزش میشود وقتی که باید بروی ، بروی و ماندنت پوچ و بی فایده است وقتی که نباید بمانی ، بمانی!